DECLARATIE DE CONFIDENTIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. personale furnizate prin pagina de internet a societatii comerciale GIP S.R.L sunt prelucrate de S.C. GIP S.R.L., numita in continuare GIP, în calitate de proprietar al site-ul www.gip.ro .

1. Informatii cu caracter general
Securitatea si tratarea confidentiala a datelor dvs. constituie pentru GIP o preocupare importanta si serioasa, astfel ca se utilizeaza exclusiv cele mai moderne standarde de securitate. Prin urmare, noi tratam strict confidential si utilizam în mod responsabil datele incredintate noua si datele colectate de noi. Va supunem atentiei prezenta informare in conformitate cu dispozitiile relevante privind protectia datelor (Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE - RGPD).

2. Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal
Datele dvs. cu caracter personal si eventualele documente si fotografii incarcate de dvs. inclusiv documentele întocmite si arhivate electronic (de ex. corespondenta) cu aceasta ocazie, se colecteaza si prelucreaza de catre GIP in scopul derularii relatiilor comerciale cu dvs. ca partener.

In acest scop, se prelucreaza datele cu caracter personal de mai jos:
Nume, prenume - pentru identificarea clientilor
Numar Telefon - pentru comunicare verbala
Adresa - pentru livrarea si executarea serviciilor si produselor noastre
adresa e-mail - pentru comunicare electronica de oferte comerciale

Durata procesării datelor cu caracter personal:
- Vom păstra informaţiile cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră cât timp este nevoie pentru livrarea si executarea produselor si serviciilor noastre.
- Datele care sunt solicitate de către autorităţile române pot fi păstrate, pentru respectarea obligaţiilor legale în relaţie cu compania noastră.

3. Scopul colectarii datelor
Scopul principal urmarit de GIP la colectarea datelor cu caracter personal este acela de a permite utilizarea individuala sigura si eficienta a serviciului.
Datele cu caracter personal se utilizeaza în scopurile urmatoare:
- executarea corespunzatoare a contractului si procesarea comenzilor
- imbunatatirea serviciilor oferite
- punerea la dispozitie a produselor si serviciilor noastre

Aceste date provin pe de o parte din informatiile furnizate de dvs., si pe de alta parte, în masura în care sunt necesare date suplimentare, din registrele accesibile publicului.

Toate colectarile de date legate de executarea corespunzatoare a contractului se întemeiaza pe art. 6 alin. (1) lit. b din RGPD. Pentru trimiterea newsletter-ului nostru si a altor informatii comerciale relevante, avem nevoie de acordul dvs., prelucrarea datelor dvs. în acest sens întemeindu-se pe art. 6 alin. (1) lit. a din RGPD.

GIP se angajeaza sa trateze datele dvs. în conformitate cu principiile protectiei datelor stabilite în legislatia aplicabila.

4. Transmiterea datelor, transferul de date catre terti
GIP nu transmite date cu caracter personal catre terti. Acest lucru se întâmpla numai în cazul în care persoana vizata si-a dat acordul expres în acest sens sau daca GIP este obligata prin lege sa faca publice aceste date.

5. Module cookie si inserturi (plugins)
GIP utilizeaza asa-numitele module cookie, pentru a personaliza si îmbunatati experienta online.

Modulele cookie nu se utilizeaza pentru executia de programe sau pentru încarcarea de virusi pe computerul utilizatorului. De fapt, principalul scop al modulelor cookie este acela de a furniza o oferta adaptata special nevoilor utilizatorului si de a face utilizarea cât mai confortabila.

Aveti oricând posibilitatea de a refuza setarea de module cookie. Acest lucru se realizeaza de obicei prin alegerea optiunii corespunzatoare din setarile browserului sau prin programe suplimentare. Detaliile sunt prezentate în functia Ajutor a browserului folosit de utilizator. Optarea pentru dezactivarea modulelor cookie poate conduce la restrângerea serviciilor accesibile si poate avea un impact negativ asupra utilizarii serviciilor site-ului.

6. Pastrarea, accesarea si securitatea datelor
Datele dvs. se stocheaza pâna la încetarea relatiei comerciale, respectiv pâna la expirarea termenului de garantie, a termenului de prescriere si a termenului de pastrare prevazut de lege. De asemenea, ele se stocheaza pâna la încetarea eventualelor litigii, în cadrul carora aceste date sunt utilizate ca probe.

Au acces la datele prelucrate angajatii GIP implicati în procesarea comenzilor si derularea relatiilor comerciale cu dvs. în sensul pct. 3 de mai sus precum si angajatii responsabili cu colectarea si prelucrarea centralizata a datelor ai GIP.

Datele se protejeaza prin controlul accesului, controlul intrarilor de date, control transmiterii mai departe a datelor, controlul comenzilor. Masurile de securitate se revizuiesc permanent, corespunzator evolutiei tehnologice.

7. Drepturile dvs.
In conformitate cu dispozitiile legale relevante, dispuneti în calitatea de persoana vizata de drepturile si caile de atac prezentate mai jos.

Dreptul de acces (art. 15 din RGPDP)
Aveti dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, în caz afirmativ, acces la datele respective. De asemenea, aveti dreptul de a fi informat cu privire la scopurile prelucrarii si temeiului juridic al acesteia, categoriile de date cu caracter personal, destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, durata stocarii sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada.

Dreptul la rectificare si stergere
Aveti dreptul de a solicita oricând rectificarea datelor cu caracter personal incorecte referitoare la dvs., respectiv – tinând seama de scopurile prelucrarii datelor – completarea datelor cu caracter personal incomplete, precum si stergerea datelor dvs.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii
Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii tuturor datelor cu caracter personal colectate. Din momentul restrictionarii, aceste date se prelucreaza numai cu consimtamântul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru.

Dreptul la portabilitatea datelor (Art. 20 din RGPDP)
Aveti dreptul de a solicita transmiterea libera si nerestrictionata catre terti a datelor dvs. cu caracter personal.

Dreptul de opozitie (art. 21 alin. 1 din RGPDP)
Aveti dreptul – din motive legate de situatia dvs. particulara – de a va opune oricând prelucrarii datelor cu caracter personal referitoare la dvs.:
- care este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este învestit operatorul;
- în scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta, cu exceptia cazului în care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal.
În acest caz, operatorul nu mai poate prelucra datele cu caracter personal decât daca poate demonstra ca exista motive legitime si imperioase în favoarea prelucrarii, care prevaleaza în fata intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate, sau prelucrarea serveste la constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta.

Va puteti opune oricând, cu efect pentru viitor, la prelucrarea datelor în scopul marketingului direct.
În cazul în care luati o masura de exercitare a drepturilor dvs. mentionate mai sus, GIP trebuie sa se pronunte imediat cu privire la masura ceruta, însa cel târziu în termen de o luna de la sosirea cererii dvs., respectiv sa se conformeze cererii.


Organism responsabil

Daca aveti întrebari legate de protectia datelor sau daca nu sunteti de acord cu colectarea, prelucrarea sau utilizarea datelor dvs. de catre GIP, ne puteti contacta sau puteti transmite dezacordul dvs. pe e-mail sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la urmatoarele date de contact:

SC GIP SRL
catre: Responsabil Protectia Datelor
str. Calea Bucuresti nr. 134, Craiova, Dolj
craiova@gip.ro

8. Reclamatii catre autoritatea pentru protectia datelor
Competenta pentru cereri si reclamatii referitoare la încarcarea dreptului la informare, încalcarea drepturilor la confidentialitate, rectificare sau stergere, revine autoritatii pentru protectia datelor:

AUTORITATEA NATIONALA
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania
Telefon: +40.318.059.211;+40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
www.dataprotection.roAngajamentul nostru privind confidenţialitatea şi protecţia datelor dumneavoastră
1. Folosim datele doar în avantajul dumneavoastră
Vom folosi datele dumneavoastră doar pentru a va îmbunătăţi experienţa de navigare şi descoperire a produselor noastre.
2. Asigurăm cea mai înaltă protecţie
Vom proteja datele dumneavoastră la cele mai înalte standarde disponibile.
3. Dumneavoastră decideţi ce se întâmplă cu datele
Recunoaştem că sunteţi singurul titular al datelor dumneavoastră şi vă vom răspunde întotdeauna direct la orice întrebare privind acestea.
4. Fără spam
Nu vă vom trimite spam şi nu vom da datele dumneavoastră nimănui pentru a vă trimite spam.
5. Vom înţelege când nu mai doriţi să colaborăm
Dacă renunţaţi să primiţi comunicări de la noi şi vă ştergeţi contul, vom şterge datele dumneavoastră dupa un interval de timp, fără o intervenţie suplimentară din partea dumneavoastră. Nu vom reţine date pe care nu mai doriţi să le folosim.

Va rugam sa tineti cont ca, inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dumneavoastra.POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
Utilizarea cookie-urilor
Cookie-urile (terminologia include „Internet Cookie”, „browser cookie”, „HTTP cookie” sau pur și simplu „cookie” ) sunt fişiere sau informaţii care pot fi stocate pe calculatorul dumneavoastră sau pe dispozitive mobile, cu acces la Internet (smartphone sau tableta) atunci când accesaţi Internetul.
Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi nu poate accesa informaţiile de pe calculatorul/dispozitivul mobil al utilizatorului. Menţionăm că această tehnologie nu conţine programe software, viruşi sau spyware.
Utilizăm cookie-urile pentru a face Site-ul mai uşor de utilizat şi pentru a-l adapta mai bine, prin ofertele noastre, la interesele şi necesităţile dumneavoastră.
Cookie-urile sunt utilizate şi pentru a mări viteza viitoarelor dumneavoastră activităţi şi experienţe pe site-ul nostru. Acestea se referă la preferinţele dvs. în materie de confidenţialitate online sau publicitate relevantă.
De asemenea utilizăm cookie-uri pentru a compila statistici anonime, cumulate, care ne permit să înţelegem cum utilizează oamenii Site-ul şi pentru a ne ajuta să îmbunătăţim structura şi conţinutul lui, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

Cum pot să controlez sau să şterg cookie-urile?
Majoritatea browserelor de Internet sunt setate iniţial pentru a accepta automat cookie-uri.
Puteţi modifica setările pentru a bloca cookie-urile sau pentru fi notificat în momentul când sunt trimise cookie-uri către calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil (smartphone, tabletă). În cazul în care anulaţi cookie-urile pe care le utilizăm, nu veţi mai primi informaţii personalizate atunci când vizitaţi Site-ul nostru.
Dacă utilizaţi mai multe dispozitive pentru a vizualiza şi a accesa Site-ul (de ex. calculatorul, smartphone, tableta, etc) va trebui să vă asiguraţi că fiecare browser de pe fiecare dispozitiv este setat astfel încât să corespundă preferinţelor dumneavoastră de cookie.